Peniaze vládnu svetu!

Súčasťou nášho každodenného života sú peniaze. Už v minulosti naši predkovia vymysleli metódu formou výmenného prostriedku alebo platidla. Vymieňali sa statky za iné statky, to však pre nich nebolo veľmi efektívne (ak hladný obuvník nenatrafil na farmára, ktorý mal potraviny- nemohli spolu urobiť obchod). Aby sa predišlo týmto nevýhodám, prišli na iný spôsob. Vymysleli peniaze, ktoré doposiaľ nepredstavovali tie naše papierové bankovky. Boli to peniaze vo forme tovaru, ktorý bol oceniteľný (napr. dobytok, zlato, striebro, prstene, diamanty, cigarety). Neskôr vymysleli tie naše slávne papierové bankovky, ktoré určite hýbu svetom.

mena

Súčasná doba

Určite si každý z nás zaspomína na našu predošlú menu koruny, ktoré ostatnú za najlepšiu menu v našej republike. Euro, mena ktorá zasiahla každého občana nášho Slovenska je pre nás  10 rokov každodenným peňažným prostriedkom. Spočiatku sme sa báli pretože to bolo pre nás niečo nové, ale potom sme zistili že príchod eura mal vyššiu životnú úroveň, stabilitu, príchod investorov, možnosť platiť vlastnými peniazmi takmer v celej Európe. Na druhej strane sme však pocítili stratu vlastnej menovej politiky a euro krízu, ktorá nás postihuje takmer vždy.
 
Peniaze by nám mali pomáhať vyriešiť všetko

Peniaze sú nástrojom k plneniu ľudských potrieb, ale pomáhajú nám posúvať sa ďalej?
Potrebou každého človeka sú základné fyzické potreby (teplo, sýtosť, hygiena) bez ktorých by sme sa nezaobišli. Ak máme tieto potreby naplnené, začneme túžiť po ich zabezpečení, istote. Pokiaľ si tieto veci zabezpečíme, naša psychika nás posúva ďalej k túžbe po láske, prijatí spoločnosťou a spolupatričnosti. Týmito troma bodmi naplníme tie bežné potreby ale duševný stav nás núti, aby spoločnosť nám snahu uznala, čiže túžime po uznaní, čo už je štvrtý bod v poradí.

investice

Hierarchiu uzatvára piaty bod, potreba realizovať sa. Na prvé dva  body, ktoré sú základné potrebujeme bezpochyby peniaze. A žiaľ veľa ľudí končí práve u týchto prvých dvoch bodov, ku ktorým však potrebuje prácu. No v snahe a akomsi zúfalstve dnešného statusu našej krajiny ľudia berú prvú prácu alebo tú aká je na výber, ani nie kvôli sebarealizácii, ale aby mali peniaze na splnenie prvých dvoch bodov.